ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Karousou, A., & Petrogiannis, K. (2017). Communication Development Report [CDR]: A parent report instrument for the early screening of communication and language development in Greek-speaking infants and toddlers. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society, 21(4), 395-420. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.23509
 • Καρούσου, Α., & Νικολαΐδου, Κ. (2015). Οι γονείς πηγή πληροφοριών για την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους: μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής ως Ανάπτυξης (ΤΕΑ). Έρευνα στην Εκπαίδευση, 4, 152-177. doi:https://doi.org/10.12681/hjre.8859
 • Καρούσου, A., & Πετρογιάννης, Κ. (2014). Tεστ Eπικοινωνιακής Aνάπτυξης (ΤΕΑ) - Κλίμακες για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 8-30 μηνών: Πιλοτικά δεδομένα και βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 2, 83-114. doi:https://doi.org/10.12681/ppej.47

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Καρούσου, A., & Πετρογιάννης, K. (2018).  Παράγοντες που σχετίζονται με την πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 7 έως 30 μηνών. 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας - Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2018.
 • Καρούσου, Α. (2016). Η πρώιμη μη λεκτική επικοινωνία και η σχέση της με τη γλωσσική ανάπτυξη: Δεδομένα από 1340 ελληνόφωνα παιδιά.  5ο Πανελλήνιο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, ΕΛΨΕ. Βόλος, Οκτώβριος 2016.
 • Καρούσου, Α. & Πετρογιάννης, Κ. (2016). Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης, ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης ελληνόφωνων παιδιών.  Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοθεραπευτών και Λογοπεδικών. Ευγενίδιο Ίδρυμα, Μάιος 2016.
 • Καρούσου, Α. & Πετρογιάννης, Κ. (2015). Μελέτη στάθμισης του Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης, ενός ψυχομετρικού εργαλείου για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης ελληνόφωνων παιδιών.  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ), Αλεξανδρούπολη, Οκτώβριος 2015.
 • Καρούσου Α., (2015). Προλεκτική επικοινωνία και η ανάδυση της γλώσσας: δεδομένα από 1391 ελληνόφωνα παιδιά. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ). Αλεξανδρούπολη, Οκτώβριος 2015.
 • Καρούσου, Α. & Πετρογιάννης, Κ. (2014). Η πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης μέσω του ΤΕΑ: δεδομένα από 1400 παιδιά. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Ρέθυμνο, Μάιος 2014.
 • Καρούσου, Α. & Πετρογιάννης, Κ. (2013). ΤΕΑ – κλίμακα για την πρώιμη αξιολόγηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 8-30 μηνών: Πιλοτικά δεδομένα και στοιχεία εγκυρότητας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2013.
 • Αντωνιάδης, Γ. & Καρούσου, Α. (2013). Πιλοτικά δεδομένα για την προβλεπτική εγκυρότητα του ΤΕΑ (Κλίμακα για την πρώιμη αξιολόγηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης). 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2013.
 • Παγκρατίδου, Μ. & Καρούσου, Α. (2013). Η ανάπτυξη της προλεκτικής επικοινωνίας και η σχέση της με την πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2013.
 • Νικολαΐδου, Κ. & Καρούσου, Α. (2012). Συντρέχουσα εγκυρότητα του ΤΕΑ: μία κλίμακα για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012.

____________________________________________________________________________

© Alexandra Karousou & Konstantinos Petrogiannis

 

 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
info@TEAtest.gr

 

 

 

 

news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ