| ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ
   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
 

Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 36 μηνών.

Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της επικοινωνιακής ανάπτυξης των μικρών παιδιών. Επιδιώκουμε την λεπτομερή καταγραφή των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους επικοινωνούν τα μικρά παιδιά, καθώς και τη διερεύνηση κάποιων παραγόντων οι οποίοι είναι πιθανό να επιδρούν ενισχυτικά στην επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών.

Ζητούμε την πολύτιμη συνεργασία σας ώστε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της έρευνας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τους παράγοντες που δρουν ενισχυτικά στην πρώιμη επικοινωνακή & γλωσσική ανάπτυξη και να προτείνουμε πολύ πρώιμες πρακτικές υποστήριξης των παιδιών εκείνων που δυσκολεύονται.

Αν δεχθείτε να συμμετάσχετε, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ένα εκτενές αλλά πολύ ενδιεφέρον ερωτηματολόγιο σχετικά με τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας του παιδιού σας, καθώς και με κάποια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει (οικογένεια και βρεφονηπιακός σταθμός -αν πηγαίνει). Ενδεικτικά, θα σας ρωτήσουμε για τα νεύματα/χειρονομίες ή τις φωνούλες που παράγει το παιδί όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας, για τις λέξεις που ίσως γνωρίζει ή τις προτάσεις που ίσως μπορεί ήδη να σας πει. Θα σας ρωτήσουμε, επίσης, αν έχει κάποιο αδερφάκι, αν στο σπίτι μιλάτε κάποια άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, για τα παιχνίδια ή τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, αν πηγαίνει σε βρεφονηπιακό σταθμό, κ.ά. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου μισή ώρα. Kαλό θα ήταν να το συμπληρώσετε κάποια στιγμή που θα έχετε τον απαραίτητο χρόνο και ηρεμία. Προτείνουμε, επίσης, τη συμπλήρωσή του από ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από κινητό.

Έχει μεγάλη σημασία να απαντήσετε με προσοχή και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Γι αυτό σας παρακαλούμε να μην απαντήσετε με βάση αυτό που θεωρείτε σωστό ή που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ισχύει, αλλά με βάση αυτό που πραγματικά ισχύει στην περίπτωση του παιδιού σας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία ορθή εικόνα της επικοινωνιακής ανάπτυξης των ελληνόφωνων παιδιών και των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι εντελώς ανώνυμη. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος, ούτε και λόγος, να γνωρίζουμε την ταυτότητά σας (βλ. 'ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ', στη συνέχεια).

Κάθε οικογένεια που θα συμμετάσχει στην έρευνα θα λάβει, με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, μία αναμνηστική βεβαίωση συμμετοχής.

 
H διαδικασία και το συγκεκριμένο πρωτόκολλο της έρευνας έχουν εγκριθεί από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Αρ. Απόφ. ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/26310/15 της 17/12/2020). 

 

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  • Δρ. Αλεξάνδρα Καρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής & Γλωσσικής Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
  • Δρ. Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
  • Δρ. Ευθυμία Πεντέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 
  • Έρση Χριστοδούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και την πολύτιμη συνεισφορά σας!

 


 


 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που θα συλλέξουμε:

  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει εντελώς ανώνυμα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία βρίσκεται το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί από την ίδια την ερευνητική ομάδα, η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων που συλλέγονται. Μαζί με τις απαντήσεις σας, δεν θα καταχωρηθεί κανένα στοιχείο που να μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, IP address, κλπ). Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να μάθουμε ποιος έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. 

  • Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, και ειδικότερα για τη στατιστική τους επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο των παιδιών ανά ηλικία (και όχι για μεμονωμένα παιδιά). 

  • Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική. Αν κρίνετε ότι δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα μπορείτε να μην απαντήσετε σε αυτά. Ακόμα, αν για οποιονδήποτε λόγο αισθανθείτε άβολα και το θελήσετε μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ακόμα και αφού ολοκληρώσετε την υποβολή, αν το θελήσετε θα μπορείτε να αποσύρετε τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέχρι τις 30 Μαρτίου 2021.

  • Λόγω της φύσης της παρούσας έρευνας είναι πολύ πιθανό και άλλοι ερευνητές να βρουν χρήσιμα τα δεδομένα που συλλέγουμε για να δώσουν απαντήσεις σε μελλοντικά ερευνητικά ερωτήματα. Για τον λόγο αυτόν, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τεθούν στο μέλλον -σε πλήρως ανώνυμη μορφή- στη διάθεση της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας για τυχόν επιπρόσθετες διερευνήσεις.

  • H διαδικασία και το συγκεκριμένο πρωτόκολλο της έρευνας έχει εγκριθεί από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Αρ. Απόφ.: ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/26310/15 της 17/12/2020). 

  • Η έρευνα πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) περί Προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (Nόμος 4624/2019). Η νομική βάση που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν είναι ότι "η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον" (άρθρο 5). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR

Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ethics@duth.gr).  Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων - DPO στο ΔΠΘΔήμητρα Τσιμπιρίδου, Τηλ.: 25310 39271, Εmail: dpo@duth.gr  Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

 

____________________________________________________________________________

© Alexandra Karousou & Konstantinos Petrogiannis

 

 

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email:
info@teatest.gr
akarouso@psed.duth.gr

Facebook:
facebook.com/TEAtest.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Επικ.Καθ. Αλεξάνδρα Καρούσου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία
Νέα Χηλή, 68100 Αλεξανδρούπολη