ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ‘Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης’ (ΤΕΑ) είναι ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 6 έως 36 μηνών που μεγαλώνουν σε ελληνόφωνο οικογενειακό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο γονέων (parent report) το οποίο αποτελείται από προσεκτικά δομημένες και διατυπωμένες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώνεται εύκολα και ευχάριστα από τους γονείς / κηδεμόνες των μικρών παιδιών.

Το ΤΕΑ παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με πολλές διαστάσεις της επικοινωνίας και της γλώσσας των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΑ περιλαμβάνει δύο κύριες κλίμακες ("Μη λεκτική Επικοινωνία" και "Λεκτική Επικοινωνία") και πέντε υποκλίμακες μέσω των οποίων αξιολογούνται: οι προγλωσσικές επικοινωνιακές συμπεριφορές των μικρών παιδιών (χειρονομίες, βλεμματική επαφή, ήχοι), η κατανόηση της γλώσσας, το εκφραστικό λεξιλόγιο, η μορφολογικές διαφοροποιήσεις που χρησιμοποιούν στο λόγο τους και η συντακτική πολυπλοκότητα των προτάσεών τους.

Το ΤΕΑ αναπτύχθηκε ακολουθόντας αυστηρές μεθοδολογικές προδιαγραφές και διαθέτει πολύ υψηλούς ψυχομετρικούς δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Έχει σταθμιστεί σε πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 1390 παιδιών και έχει υποβληθεί σε πολλούς συμπληρωματικούς ελέγχους (π.χ. μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας, μελέτη προβλεπτικής εκγυρότητας, κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του Τ.Ε.Α., τις κλίμακες και υποκλίμακες που περιλαμβάνει, καθώς και τις διάφορες μελέτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας, μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές επιστημονικές ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.

____________________________________________________________________________

© Alexandra Karousou & Konstantinos Petrogiannis

 

 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
info@TEAtest.gr

 

 

 

 

news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ